Viared – en framtidens företagspark med kor som råmar runt knuten

Vision 2022 – Framtidens företagspark. Ja, det kommer vi kunna få uppleva om visionen företagsföreningen Viared tagit fram slår in, enligt planering vi kan läsa om på deras hemsida.

Man vill eftersträva mer liv i området, som ett eget litet centrum med servicebutiker, matställen, förskola, vårdcentral, frisör, hunddagis, gym, upplysta motionsspår och promenadstigar med mera.

En framtidskänsla med attraktionskraft, som miljön ska uttrycka genom byggnader och alla energi man kommer känna, och fysiskt kunna se när man svänger in i Viareds förtagspark. Det låter fantastiskt. Idag verkar ca 100 företag i Viared, år 2022 spår föreningen att de är upp i det dubbla.

Man berättar att man vill ha samarbeten med universitet och högskolor, med utbildningar i området. Kunskapsutbyten och kunskapsutveckling mellan företagen, lämpliga grund- och yrkesutbildningar. Närheten till varandra låter slående utmärkt. Låter bra för arbetsmarknaden i staden och framtiden.

Snabb och tät lokaltrafik till och från centrum, är en del i den säkra trafikmiljön man kommer eftersträva till företagsparken. På lång sikt vill man se tunnelbana eller fjärrstyrda skyttlar susa fram där. 

kor

Ett annat (roligt) projekt, som ligger mer i nutiden, är att man vill se fler betesdjur mellan fastigheterna och R40, nötboskap. Det låter lantligt och blir ett fint avbrott i de annars vanliga företagsbyggnaderna vi brukar vara vana att se. Även om vi kan tillägga att företagarna verkar lägga energi på att ha det fint med grönområden kring sina företag. För på deras hemsida kan man läsa om en årlig tävling där man utser ”Bäst skötta tomt”. Man vill i juryn se välklippta gräsmattor och buskar, rent, rena skyltar och välskötta växter man planterat. Det ser ut som om tävlingen tas på allvar för glädjen de visar på i vinstfoton man kan se på sidan är lysande. Nytta och nöje.

Ja, det verkar som om vi får se och höra en hel del om Vision 2022 – Framtidens företagspark i Viared i framtiden. Vi följer med spänning fortsättningen på visionen!

 

 

 

Källa: http://www.viared.se/