Skulpturerna Borås

Har inte ni någon gång drömt om att åka till Borås? Det har jag… Här kan du följa med mig på en rundtur. Men först får ni läsa lite om, Borås historia,  innan vi tar rundturen.

 

Nu åker vi

Vi börjar rundturen med att se alla fantastiska statyer, som finns utspridda runt om i Borås, läs om några här, och de flesta på, skulpturerna – Borås .

 

 

pose

                                                                              POSE PLASTIQUE

Cajsa Von Zeipel född 1983, och hon är verksam i Stockholm. Hon vill förmedla med statyn att störa betraktarens traditionella trygga plats, skapa omvänt hierariskt förhållande. Ziepel modellerar fram sina skulpturer i frigolit, och till sist täcks formen med ett lager med gips.

Pose plastique är en av Zeipels serie av unga kvinnor, som i en kaxig pose hänger med ena benet över ett podium.

 

surrond

                                                                              BORÅS SURROND

Richard Nonas, född 1936 i New York. Bor och verkar i New York. Han utvecklade sitt konstnärliga språk och tillvägagångssätt under 70-talet, och utgjorde tillsammans med Gordon, Matta Clark och Richard Serra gruppen Anarchitecture. Nonas skulpturer arrangeras i noga utvalda rumsliga sammanhang, vilket blir en del av verket.

Han har arrengerat Borås Surrond, 12 st granitstolar i en cirkelform som står i dialog med idén med torget, som en offentlig mötesplats och centrum för det konstnärliga, andliga och politiska livet i staden.

 

250px-Borås_Nils_Sjögren_Sjuhäradsbrunnen_01

                                                                         SJUHÄRADSBRUNNEN

Handlaren A.M. Salmenius hade i sitt testamente den 3 December 1857 donerat 1000 riksdaler, vilket skulle användas till en springbrunn. Denna donation hade till slutet av 30-talet vuxit till 32.500 kr och skulle användas av staden, för att bekosta en torgbrunn. I samband med att stora torget genom gick en omfattande ombyggnad, sedan det nya salutorget, krokhallstorget byggts.

För torgets utsmyckning som konstnärlig rådgivare anlitades Nils Sjögren och stadsarkitekten Harald Ericson. Staden kom överens med Nils Sjögren om leverans av brunnen. Gjutningen skedde i Köpenhamn, och färdigställdes här i Sverige 1940 p g a Tyskland ockuperade Danmark. Brunnskaret har reliefer som skildrar  arbete och liv här i Sjuhäradsbyggden.

 

fauna

                                                                                       FAUNA

Tilda Lovell är född 1972 och verksam i Stockholm. Hon arbetar med installationer, skulpturer och film. Tilda utgår från upphittade objekt, delar av ting, som har haft ett annat liv och historia.

Skapelsen är en tvåbent hundliknande varelse. Den har hud av bark, golvmopp som svans, och en duk på huvudet som ser ut som öron. Det är en stukad varelse vi möter i Fauna, sammanfogad av symboliska material från vår egen tid.

 

rådjur

                                                                                     RÅDJUR

Klara Krista Lova, hon är född 1967 i Prag och verksam i Norrtälje. Lova är en skulptör som arbetar med små kemiska figurer, inspirerad av myter, sagovärldar, och dess väsen, och hon hämtar även inspiration från litterära verk. Hon utforskar minne, trauma, och förlorade dimensioner från barndomen. Rådjur är en bronsskulptur med svart patinering, som är gjord efter en keramisk förlaga.

jorden

                                                                            VAR RÄDD OM JORDEN

Carl Fredrik Reuterswärd, född 1934, bor och verkar i Rydebäck och Bussigny, Schweiz. Hans konstnärliga bredd visar sig genom gränsöverskridningar mellan olika genrer och tekniker. Skulpturen är ett utropstecken på håll, jorden detonerad närmare sett. Han vill med skulpturen att vi ska vara rädd om varandra och vår jord, leva så att vi inte förgiftar,inte överkonsumera, och inte stressar oss till våld, och onödig utmaning av jordens resurser.

 

yin

                                                                            YIN – YANG

 

Arne – Jones 1914 – 1976. Han fick sitt genombrott under slutet av 40-talet, som en del av gruppen ”1947 års män”. Tillsammans med flera andra namnkunniga konstnärer skrev han ett manifest för att utveckla och sprida konst i offentliga miljöer.

Utgångspunkten för skulpturen är den mänskliga kroppen och naturens lagbundenhet. En ide baserad på den uråldriga kinesiska vishetsläraren Taoism. Enligt denna bygger Yin – Yang på växlingen mellan det kvinnliga Yin och det manliga Yang. Det kvinnliga står för kropp, jord och mörker medans manliga principen motsvaras av intellekt, himmel, ljus.

 

human

                                                                  HUMAN ORTRISCH

 

Maria Miesenberger född 1965, hon bor och verkar i Stockholm, och fick sitt genombrott 1993, med sitt fotografiska projekt Sverige, svartvita bilder från hennes barndom där personerna på bilderna gjorts ansiktslösa svarta suddiga siluetter. Parallellt med sina fotografiska verk arbetar hon med skulpturer och objekt, ofta i form av androgyna gestalter i aluminium och brons. I bland strävar formerna åt det djuriska och organiska. Den människolika gestalten har mönstring likt årsringar på ett träd, eller höjdkurvor på en karta. De mänskliga dragen är skeva, händerna liknar mer som tassar, och halsen gräver sig i marken.

 

mural

                                                                              MURAL

Shai Dahan är född i Israel men bor och verkar i Borås. Han började måla graffiti vid 14 år, medan han bodde i Los Angeles. Sedan dess har han utvecklat sitt arbete och sin teknik inom street-art. Hans motiv förknippas oftast med realistiska avbildade djur, kombinerade med symboler för mänsklig kultur, fåglar med vapen som huvuden, det är ett av hans signum. Sedan Dahan flyttade till Borås har han skapat verk där delar av det svenska kulturarvet tar plats.

dec

                                                                        DECLINATION

 

Tony Cragg, han är född 1949 i liverpool, England. Bor och verkar i Wuppertal, Tyskland. Genom skulpturen vill han fånga tingens inre verklighet, det vi inte riktigt kan sätta fingret på, eller beskriva i ord.

Declination är en del av skulpturgruppen early forms, skulpturer som existerar i ett mellanrum mellan tingen , och våra förnimmelse av dom.

 

ute

                                                                                  UTE

 

Charlotte Gyllenhammar, född 1963 i Göteborg. Bor och verkar i Stockholm. Hon arbetar huvud-sakligen med skulptur, installation, och film. Gyllenhammars konstverk beskrivs ofta som obehagliga, med ständig närvaro av utsatthet och hot.

Verket ute beställdes av Borås Stad 2004, och placerades vid södra torget, det är en skulptur av ett ensamt barn speglande mot vattnet i viskan. Barnet är ett återkommande motiv i Charlottes konst. Där det fungerar som förstärkare av tillstånd, och styr människors uppmärksamhet till eventuella hot i miljöerna.

 

non

                                                                      NON – VIOLENCE

 

Carl Reuterswärd, född 1934 i Stockholm. Hans konstnärliga bredd visar sig genom gränsöver-skridande mellan olika genrer och tekniker. Carl fick vid 55 års ålder en stroke som förlamade hans högra sida. Sedan dess har han arbetat hårt för att lära sig skriva och måla, med vänstra handen.

År 1980 fick han reda på att hans vän John Lennon blivit mördad, utanför sitt hem på Manhattan. I vredesmod över det meningslösa i vännens död, gick han till sin ateljé och påbörjade arbetet med Non – Violence. Den knutslagna revolvern är en stark antivåldssymbol, som inte handlar om seger utan fred. Den står i Anna Linds park i Borås.

 

m11

                                                                      WALKING TO BORÅS (PINOCCHIO)

 

Jim Dine arbetar i olika medier som måleri, performance, teckning, och skulptur. Dine flyttade 1959 till New York, och var där en förgrundsfigur inom Happening rörelsen. Under 60-talet fick han sitt genombrott, som en av den första generationen popkonstnärer. Flera av Jims återkommande motiv har tydliga självbiografiska inslag. Walking to Borås blev startskottet för Borås första internationella skulpturbiennal 2008. Berättelsen om Pinocchio har fascinerat Dine sedan barnsben. Från att som barn blivit skrämd av vad som kunde hända med lögnaktiga pojkar ser han i dag Geppettos livsbringande skapandeakt som en metafor för konstens möjligheter.

källa: Borås Stad