Skaffa dig en mentor

Det är en mycket gammal sed hos oss människor att ge råd till den som är mindre erfaren. För att utvecklas, bli inspirerad och lära sig. Att få råd och svar på frågor man har om ett tänkt yrke man är nyfiken på eller precis påbörjat.

Mentorskap innebär att en erfaren person är en förebild och kan erbjuda kompetens, erfarenhet, tid och bjuda in till sitt nätverk. Mottagaren är en person som har stor vilja att ta emot detta stöd för att utvecklas personligen.

Man kan också ha en gruppmentor, då man precis som det låter, är en person i en grupp som gemensamt får ta del av mentorskapet.

För att lyckas med sitt yrke, vet vi alla att det är viktigt att man hela tiden utvecklar den kunskap, erfarenhet och de insikter man redan har. Detta kan man få genom sin mentor. Mentorn som har under en lång tid samlat på sig erfarenheter i sitt yrkesverksamma liv. Värdefulla nätverk med fler personer som kan hjälpa till att öppna upp för nya möjligheter.

När kan du behöva en mentor? Det kan vara när du är ny på arbetsmarknaden, startar ett företag, ska ta din första chefsroll, eller du kanske inte har hittat rätt än, och så vidare. Mentorskapet kan pågå under en kortare period eller under en längre tid.

mentor2

Tänk alltid på att vara öppen och ärlig i dina samtal med din mentor, då kan du få ut mest av ”utbildningen”. Bäst är det om din mentor inte jobbar på samma arbetsplats, organisation eller liknande. Om så fallet är så i alla fall inte på samma avdelning. Det blir andra perspektiv och du får se saker och ting från andra vinklar än ”inifrån” din arbetsplats. Man behöver inte komma från samma bransch ens, bättre med någon som har nya synvinklar att ta dig framåt.

För att det skall fungera bäst bör du ha en plan som du och din mentor lägger upp. Struktur är bra. Förslag på ämnen du kan ta upp med din mentor och få förhoppningsvis bra svar på: Vad ska jag lägga fokus på, hur blir jag bättre på att prioritera, hur hanterar jag svåra personer, hur hjälper jag min personal att utvecklas, hur får jag stöd från mina chefer, hur gör jag när jag behöver säga upp personal, vad ska jag tänka på vid ett lönesamtal, hur kan jag använda min tid bättre, och så vidare. Frågor du vill ha svar på varierar självklart utifrån vilken roll du själv har.

Din mentor är just din mentor, inte din chef, din förälder, kollega, närmaste vän och så vidare. Din mentor är bra på all lyssna på dig, ger förtroende, är öppen och ärlig mot dig, och framför allt intresserad av din utveckling och att det går bra för dig.

mentor3

Var hittar jag en mentor? Leta första bland personer du känner, föräldrar och vänners vänner och arbetskamrater. Tänk både privat och arbetslivet. Finns det någon du ser upp till, som du tycker har lyckats – fråga den personen. Någon med en annan bakgrund än du själv kan vara din mentor, eller se vad du kan hitta bland de personer du inspireras av.

Du kan hitta din mentor bland de organisationer som erbjuder just mentorskap. Kolla in bland annat ALMI Nyföretagarcenter och Mentor.se. Har de något du söker, annars leta vidare för att hitta just din mentor.