Gatukonst

Är en bildkonst skapad för offentliga platser. För denna typ av konst kan vara ”urban art” ”gerillakonst”, ”oberoende offentlig konst”, ”post-graffitti” neograffiti dvs. New Yorks mest kända ”graffiti” konstnär.  Vanliga former och media kan innefatta sprayfärgsgraffiti, stencilgraffiti, gerilla affischer fästa med vetedeg, affischkonst, stickade mössor på statyer gatuinstallationer, skulptur, videoproduktion dvs. skapa och integrera film- och rörelsegrafik i livearrangemang, garnbombning dvs. stickad ”graffiti” i starka färger som sätts upp på offentliga platser t.ex. på statyer.                                        

BAKGRUND
Gatukonst är en form av konstverk som visas i ett samhälle på dess omgivande byggnader, gator och offentliga visade ytor. En form av gatukonst kallas gerillakonst. Den är sammansatt för att göra ett offentligt uttalande om det samhälle som konstnären lever inom. Vissa konstnärer använder ”smart Vandalism” som ett sätt att öka medvetenheten om sociala och politiska frågor. Urbana rymden som ett outnyttjat format för personligt konstverk. Uppskatta de utmaningar och risker som är förknippade med att installera olagligt konstverk på offentliga platser. Det offentliga rummet tillåter konstnärer som annars känner sig fråntagna rätten att nå en mycket bredare publik än andra stilar eller gallerier skulle tillåta. 

Medan traditionella graffiti konstnärer främst har använt sprayfärg för att producera sitt arbete, omfattar ”street art” många andra medier om LED-konst, mosaik- plattor, väggmålningar, stencilkonst, klistermärkeskonst, ”Look On”-skulpturer dvs. installationer genom fästa skulpturer på offentliga möbler ex. staket, lyktstolpe med längder av kedja och cykellås, gatuinstallationer, garnbombning, bergbalansering dvs. naturligt balansering av stenar utan stöd av ringar och andra stöd.

Nya medieformer som projektion på stora stadsbyggnader, företagsreklam. Med hjälp av datorer kan konstnären skapa konst i det offentliga rummet till en uppdragsgivare för på så sätt skapa gratis konst som konkurrerar med företag som gör konst för vinst. En typ av gatukost med namnet ”oberoende offentlig konst” är att beskriva konst på avlägsna platser som kanske inte är besökta av en publik och de kan vara kortlivade. Det kan vara färgad rök i skogen. En del av konstverken kan vara under vatten.                                           

URSPRUNG
I protestens och politiska eller sociala kommentarer som graffitieras på offentliga väggar är föregångaren till modern graffiti New York Citys graffitiboom. Den föddes fram under 1960-talet och mognade under 1970-talet. Vetepestad dvs. flyposting, wildposting, billposting är ett slag av guerilla marknadsföring genom placera affischer på lagliga och olagliga platser. I Förenta Staterna kallas de här ofta vetepastaaffischer, eftersom vetepasta ofta används för att fästa affischerna. Vetepestad affischkonst som används för att marknadsföra band och klubbarna utfördes utvecklades till verkliga konstverk eller kopia vanlig syn på 1980-talet i städer världen över. Punkrockmusikerns subversiva ideologier medverkade till gatukonstens utveckling som konstform under 1980-talet. Många gatukonstnärer hävdar att vi inte bor i ett museum så konsten borde vara på offentliga platser utan biljetter.                                           

KOMMERSIELL OCH ERKÄND KONST
Traditionella graffiti- och gatukonstmotiv den har också blivit inkorporerade i vanlig reklam. Det är heller inte ovanligt att gatukonstnärer startar egna marknadsföringslinjer. Gatukonst blir en av de ”sevärdheter att se” i många europeiska städer. Konstnärer anordnar utflykter att se lokal gatukonst och kan dela med sig av sina kunskaper, förklara iden bakom många av sina verk, orsakerna till märkning och meddelanden som skildras i mycket graffiti.

Berlin, London, Paris, Hamburg. Graffitiskrivna ord som är avsedda att representera en grupp eller en gemenskap på ett hemligt sätt. F tecknet på gatukonst är att det vanligtvis innehåller bilder, illustrationer eller symboler som är avsedda att förmedla ett meddelande. Gatukonst ”gerillakonst” görs anonymt för verk som skapas för att konfrontera tabu, offentliga problem. Gatukonst eller gerillakonst den är gjord för att representera och visa en målmedveten handling som är som är avsedd att utmana sin omgivande miljö.

Gerillakonst avsedd att ge nöjen till konstnärens okontrollerade, oväntade och ofta obemannade attack på samhällsstruktur eller normer. I början var graffiti enda formen av gatukonst som det fanns ansågs vara en brottslig handling av territoriell märkning och meddelande. Mediet är gatan. Verken är föremål avsett förändring eller förströelse. Gatukonst finns över hela världen. Det finns också i gatukonsten ofta en vilja till att omforma staden till ett mer personligt eller socialt platsskapande, ett sätt att försöka tillföra rum, mening i en stadsmiljö rum. Den kan också finnas där för att väcka gemenskap och göra staden till ett trivsamt rum.