Nationell plattform för textil- och modeindustri

Högskolan i Borås har fått ett regeringsuppdrag att för 40 miljoner kronor under 5 år  ansvara för en nationell plattform för textil- och modeindustri.

I veckan genomfördes det ett panelsamtal, om vad detta regeringsuppdrag innebär och vad Högskolan i Borås planerar att göra för att genomföra det. Deltagarna var från Högskolan i Borås verksamhetschef Smart textiles Susanne Nejderås och från regeringen Kulturministern Alice Bah Kuhnke

Då prognoser som tagits fram visat att det i framtiden år 2050 kommer att behövas 240 miljoner fibrer för kläder mot 90 miljoner idag, måste åtgärder sättas in för att se till att inte behovet av så många fibrer kommer att uppstå.

Uppdraget består av 3 delar

  1. Att se över alternativa material till kläder, exempelvis från skog, pappersmassa. Nu när inte papperstidningar läses som tidigare finns det möjligheter inom detta område.
  2. Design, produktion. Att redan när man designar ett klädesplagg utgår från att den under sin livstid kommer att användas av flera personer, att den går att uppgradera och förändra för att passa olika behov. Det gäller även att ha resurser att återanvända fiber att tillverka nya kläder med gamla kläder som råvara
  3. Konsumtion, beteendeförändring. Det behövs även en ett nytt sätt att se på kläder att det är något som är värdefullt, att man till exempel istället för att slänga kan sälja tillbaka det till butiken som man köpte klädesplagget som sedan kan sälja det igen. Det gäller att få in begreppet cirkulär ekonomi i branschen och att det finns affärsmodeller som gör att både kunder och affärer tjänar på att kläderna har lång livslängd och därefter kan använda för att tillverka nya kläder

Regeringsuppdraget

Läs mer om plattformen på Högskolan i Borås webb

Panelsamtalet på Youtube