Hässleholmen då och nu, med odling som röda tråden.

På 1950 talet var det landsbygd mellan Borås och Brämhult. Det var åkermark och gårdar som låg där på den tiden. Efter det att Borås Stad tagit fram en generalplan 1950 så började Borås stad köpa upp mark, delvis mot markägarnas vilja.

Det fanns ett stort behov av nya bostäder och därför byggdes det många hus på den tidigare jordbruksmarken på Hässleholmen, nu finns det ett fåtal hus kvar från tiden som det var jordbruk.

På 1970 talet började hyresgästerna med stadsodling på Hässleholmen tack vare olika projektpengar. Sedan dess har det pågått olika odlingsprojekt på området.

På senare år har AB Bostäder delvis med hjälp av statliga pengar utökat arbetet med att stödja hyresgästerna som vill ägna sig åt stadsodling. Deras motivation är bland att öka hyresgästernas trivsel och trygghet i området. Arbetet ökar även hyresgästernas kunskap om ekologiska kretslopp, miljö och hållbarhet.

Nu finns det odlingar på flertal ställer i området som aktivt får stöd från AB Bostäder och har många bra verkningar på området bland annat genom att förena människor över språk-, kultur och åldersgränser.

Föreläsning under Skördefesten i Borås av Anna Kjellberg från  Ekovera

Läs mer om stadsodling här