Stormöte Överenskommelsen i Borås

Då har det andra stormötet för Överenskommelsen i Borås  varit. Kyrkoherde  Stefan Hiller välkomnade representanter från de idéburna och staden. Därefter tog  Anders och Malin om är processledare för överenskommelsen i Borås över . Vi fick information om hur Kraftsamling Sjöbo och Agape arbetar samt ett bildspel om hur året varit gällande överenskommelsen.  Detta möte var också årets gemensamma möte för stadens områdesnätverk och ortsråd.

Efter det fick vi bordsvis gå igenom den handlingsplan som gäller för kommande året och ge förslag på aktiviteter för att genomföra handlingsplanen.