Tåg och stadsutveckling

Science park Borås bjöd in till ett möte för att diskutera  fördelar med tåg kontra buss för transporter.  Bakgrunden är att Västra Götaland med inspiration från Skånes Pågatåg, gjort en utredning gällande vilka ytterligare tågstationer som skulle vara aktuella i Västra Götaland utifrån vissa kriterier. Det visade sig vara 4 i Dalsland och 3 i Tranemo.

Science Park Borås är en av 8 st. i Västra Götaland. Dessa har olika inriktningar, Borås har Textil, Konsumtion (handel och logistik) och Samhällsutveckling.  Detta möte var en upptakt för ett antal möten gällande samhällsutveckling.

En utredare från Västra Götalandsregionen informerade om dess utredning gällande nya stationer och möjligheten att trafikera dessa med tåg. Gick igenom vilket ansvar som var nationellt, regionalt samt kommunalt.

Tranemo kommun berättade hur de hade arbetat för att påverka utredningen för att få fler stationslägen i kommunen. Dels genom att uppvakta Trafikverket och Västra Götalandsregion dels genom att ha en dialog med boende i de tre orterna.  De var medvetna vilka fördelar det var att ha rälsbunden trafik gentemot bussar som kommunikation mellan mindre orter. De hade därför påbörjat en planering för stationer och bostäder i de aktuella områdena.

De tog framförallt upp närheten till Borås för en ny station i Länghem, som skulle göra Länghem mer attraktivt för personer som bor i Länghem och kan arbeta eller studera i Borås. Även fördelen med station i Grimsås för att underlätta för kompetensförsörjning för stora industrierna som finns på den orten.

Efter dessa föredragningar blev det ett samtal med deltagare från Borås Stad och Sjuhärads Kommunalförbund. Borås tog upp sin utmaning att planera för  en större stad utan att öka biltrafiken i Borås. De höll med om att tåget har en stor roll för en lösning av detta problem