Delningsekonomi & hållbar livsstil – hur gör vi och varför?

Detta var ett seminarie i Borås Science Parks regi. Denna gång fick vi veta mer om Cirkulär ekonomi, design för en hållbar livsstil och olika sätt att dela tjänster och produkter.

Cirkulär ekonomi
Erik Valvring, innovationsstrateg, Science Park Borås, gick igenom olika beskrivningar gällande cirkulär ekonomi. Enligt hans erfarenhet är kunskapen om detta fortfarande låg. Det han gör är att hålla workshops för företag i Borås där han ger dem förutsättningen att de skall försöka göra en ny affärsplan för företagen som är helt cirkulärt och lönsamt. Denna övning ger ofta bra resultat även om de då får tänka helt nytt istället för att utveckla sina nuvarande upplägg.

De flesta företagen är medvetna om att de behöver göra om sina affärsplaner så att de blir cirkulära, de behöver gå över till dessa tidigare än vad de tror. Det är i denna process som Borås Science Park kan vara en resurs.

Hållbar livstil
Johanna Lindblad, samordnare Design för hållbar livsstil, Science Park Borås. Hon arbetar inom ramen för  Klimat 2030 Västra Götaland , som drivs av Västra Götalandsregion och Länsstyrelsen i Västra Götaland ställer om som ha satt upp 2 ambitiösa mål.  1 Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 % till 2030 från 1990 års nivå, det andra är att utsläppen av växthusgaser från västsvenskars konsumtion ska minska med 30 % jämfört med 2010.

Hon håller på att utforska hur långt personer är beredda att dela med sig av sina ägodelar, det handlar mycket om hur mycket tillit man har för varandra.  Samt hur man skapar möjligheter för människor att göra hållbara livsval. Läs mer i denna Designguide till en hållbar livsstil.

Smarta Kartan Sjuhärad
Mia Magnusson, projektledare Hållbar landsbygd Sjuhärad, Borås Stad. Hon har med den Smarta kartan i Göteborg som inspiration målsättningen att ta fram en motsvarande karta i Sjuhärad. Den metod hon använder är att bjuda in till map jam en gång i varje kommun i Sjuhärad för att på det viset samla in de idéer som finns i respektive stad.  I Bollebygd 5 mars.  Man använder även Facebook för att hålla intresserade informerade om arbetet.

Vi fick även en kort rapport om de olika projekt som boende i Uddebo hjälper varandra med, grunden för dessa är den tillit som de byggt upp genom bland annat ha många föreningar.