Psykiatrins dagar i Borås 2018-09-16

Bakgrund till psykisk ohälsa
Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö.

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt under en längre tid.

Psykisk ohälsa är ett vid begrepp och omfattar både psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar t.ex. ångestsjukdomar, depression, ADHD, tvångshandlingar, ätstörningar, personlighetskaraktärs störningar, bipolär sjukdom, psykossjukdom, schizofreni. Varje svensk kommer någon gång att komma möta någon psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän, eller egna besvär.

Programmet Psykiatrins dagar i Borås
Vi på tidningen e033.se har besökt Psykiatrins dagar i Borås. Under de dagarna tog vi del av de föreläsningar och aktiviteter som gavs. De var förlagda på olika platser runt Kulturhuset. Flera av föreläsningarna var förlagda i Gustav Adolf kyrkan, Vävarsalen i Kulturhuset och Bäckängsskolans aula.

Målet var belysa psykisk ohälsa med flera olika aspekter. Psykiatrins dagar var ett samarbete med Borås Stad, Västra Götalands Regionen, Svenska Kyrkan, Samverkande Intresseföreningar bidrog med information, råd t.ex. RSMHAttention, SHEDO, Länkarna. Representanter från Borås Stad var Personligt Ombud, Sociala Omsorgsförvaltningen, Boendestödjare.

På programmet fanns det flera intressanta föreläsningar t.ex. ”Varför tar en människa sitt liv” med Christina Wånge, överläkare inom vuxenpsykiatrin. En annan föreläsning handlade om en självupplevd kris i en mans liv. ”Det modigaste det jag någonsin gjort var att fortsätta leva när jag egentligen vill dö” med Charlie Eriksson, patient inom vuxenpsykiatrin, författare.

En eftermiddag var det en öppen diskussion mellan allmänheten och de ansvariga om ett aktivitetshus. Borås Stad planerar bygga ett aktivitetshus för människor med psykisk ohälsa. De vill att kommande besökare till aktivitetshuset ska vara med och planera lokalernas utformning för genomförande av t.ex. film, dans, målning och teater. De vill också samla alla föreningar för psykisk ohälsa under samma tak.

Det ska finnas utbildad personal och alla aktiviteter ska ske i samråd med de som besöker aktivitetshuset. Intressant var också de byggnadsplanerna på ”Psykiatrins Kvarter”  Södra Älvsborg Sjukhus.. Psykiatrin i Borås ska bygga ett nytt hus som ska heta ”Psykiatrins Kvarter”..

Allt ska samlas i samma byggnad både patienter och kvalificerad personal dvs. läkare, sjuksköterskor, psykologer. Alla patienter ska få enkelrum med ljusa milda färger med hög standard. Lokalerna ska vara försedda med stora och höga fönster med utsikt mot naturen.

Vi på tidningen e033.se tackar för oss och hoppas nästa Psykiatrins Dagar 2019 ska bli lika givande.