Klimatförändring och minskade utsläpp i Borås

Hur bidrar vi till klimatförändringen och hur vi kan minska våra utsläpp?

Peter Krahl-Rydberg arbetar på Borås Stad som samordnare av energi- och klimatfrågor. Han berättar om IPCC’s senaste rapport om klimatförändringen och läget i Borås.

Borås Science park ordnade ytterligare ett möte. Denna gång om klimatet.

Peter  Krahl-Rydberg som arbetar som samordnare av energi och  klimatfrågor i Borås stad berättade till en början om rapporten som gjort om skillnaden mellar 1,5 % och 2% .

Effekter som man kan räkna med är nya sjukdomar, extrem nederbörd, ekosystem och dess tjänster hotas.

De visade olika prognoser hur temperaturen kan utvecklas i framtiden, och att vi behöver planera för att ha negativ utsläpp av koldioxid för att  hantera  målsättningarna.

Vi fick se hur utsläpp per Boråsare har utvecklats samt vilka sektorer som har bidraget.

För att vidare arbeta med dessa frågor har Borås stad beslutat om att ta fram en koldioxidbudget för staden

På mötet fick även deltagarna lämna förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att begränsa koldioxid utsläppen

Läs mer om stadens miljöarbete