Det ökande spelberoendet

Spelberoende, eller hasardspel syndrom som används i psykiatriska sammanhang har ökat explosionsartat under den senaste 10-års perioden och utgör idag fler än 200.000 personer.

Snabba spel, där tiden mellan insats och vinst är kort som spelautomater, enarmade banditer och pokermaskiner är särskilt problematiska. Sedan avregleringen av spelmonopolet har annonseringen varit synnerligen intensiv och aggressiv. Samhället står handfallet och politikerna tillsätter ännu fler utredningar under tiden som alltfler drabbas av ekonomiskt och socialt lidande.

Sedan januari 2018 ingår spel om pengar i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blivit ålagda att förebygga spelproblem, erbjuda stöd och behandling till de som är drabbade.

Anledning till spel börjar oftast med en förhoppning om att vinna stora pengar. Det kan sedan byggas på med kickar och spänning. För att bibehålla spänningen måste spelet bedrivas med allt större summor och riskerna för den privata ekonomin ökar. Förluster hoppas täckas genom ytterligare spelande och på det viset byggs beroendet upp.

En missbrukares personlighet har karaktär av impulsivitet och förhastade beslut. Hos vissa triggas belöningssystemet igång snabbt, men med låga och snabbt avtagande Dopaminnivåer som i sin tur inverkar på uppbyggandet av ett beroende. Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är förknippad med välmående och vällustkänslor. Ett hälsosamt sätt att frigöra Dopamin är motion och sex i lagom mängd. Även där finns risken för ett beroende. Som det gamla talesättet säger: För mycket och för lite skämmer allt.