Köpa och sälja bil

Det kan vara svårt för den som kan mycket om bilar och bilhandel att göra en bra affär, fallgroparna är många och för de oinsatta blir det lätt ett vågspel. Ska man köpa bilen privat eller via företag. Hur fås rätt pris fram, både på bilen som ska köpas och den eventuella bytesbilen. Vidare tillkommer finansiering och administration för både skatt, försäkring och dokumenthantering i samband affären.

Vid köp av företag gäller Köplagen vilken bl.a. säger, att fel som uppstår på en bil under 6 månader efter köpet ska anses ha funnits vid köpe tillfället.

Bilar som kostar 30.000kr och mer ska ha en varudeklaration som talar om vilket skick bilens olika delar har i förhållande till miltal och ålder.

Därutöver lämnar många bilfirmor trafiksäkerhetsgaranti under 3månader eller längre. Är det en nyare bil har den en mer omfattande garanti som täcker samtliga fel.

Vid privatköp finns som regel inga garantier och eventuell tvister får lösas på egen hand eller i domstol, medans man vid köp av ett MRF-anslutet företag kan låta Allmänna reklamationsnämnden avgöra tvisten utan kostnad, vilken säljaren därefter har att följa. Skulle det trots allt bli problem med ersättningen står MRF för kostnaden.

Vidare behövs ingen efterforskning om bilens historik beträffande nuvarande och tidigare ägare samt eventuella skulder, obetalda skatter och avgifter göras, det är det säljande företagets ansvar. Köparen kan känna sig trygg i sin ansvarsfrihet.

Motsatsen gäller vid köp av privatperson. Där har köparen ett omfattande ansvar för att säkerställa att säljaren är ägare och har rätt att sälja bilen med hänsyn till eventuella lån. Vid kontrollen bör tidigare ägare ända tillbaka till närmaste företag kontaktas för att säkerställa att inga skulder föreligger samt att inga dolda ägare finns som inte har blivit registrerade hos Transportstyrelsen.

Försäljning till företag sker ofta via inbyte och garanterar ansvarsfrihet för säljaren beträffande skicket på bilen då köparen tar ansvar för bedömningen. Vid privat försäljning föreligger risk för tvister vilket i sin tur kan leda till domstolsförhandlingar som kan bli kostsamma.

Ägarbyte och betalning är betydligt mycket säkrare när affären görs med ett företag än mellan två privatpersoner. Enklast sker det genom underskrift av köpare och säljare på registreringsbeviset.

Mellan privatpersoner har det blivit vanligt med Transportstyrelsens app. Den ska man vara försiktig med då ägarbytet kan genomföras omgående utan att säljaren har hängt med i svängarna och sett till att ha mottagit betalning för bilen. Det går till så att streckkoden i del 2 av registreringsbeviset skannas och tillsammans med säljarens(ägarens) referensnummer på körkortet uppges sker ägarbytet omgående. Det är säljaren och inte köparen som ska ombesörja ägarbytet. Se till att referensnumret på körkortet hålls hemligt.

Säkrare är då att använda sig av webben, där säljaren loggar in med e-legitimation och uppger behörighetskod på del 1 av registreringsbeviset, där endast det senast utfärdade registreringsbeviset är gällande vilket säkerställer att ägaren på registreringsbeviset är densamma som loggar in med BankIdet. Både säljare och köpare måste ha svenska körkort.