Mötesplatser i Borås

På ett FRÖ möte informerades om de olika mötesplatserna i Borås. Det finns dels äldrenämndens mötesplatser som riktar sig till pensionärer dels  Fritid och folkhälsonämndens fem stycken som vänder sig till alla och Träffpunkt Simonsland  som vänder sig till alla där även  45 föreningar håller till och erbjuder olika verksamheter

Mötesplatserna uppdrag är att tillgodose människornars rätt till
 Information , kommunikation och service
Trygghet, trivsel  och hälsa
Delaktighet  och inkludering

De vänder sig till familjer och vuxna i området om det finns barn och ungdomsverksamhet ingår även de i målgruppen

Uppdragen innebär att ge Social mötesplats, ” Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice

Mötesplats för alla
Mötesplats för seniorer