Nya föreningsbidrag

Under två år har Fritid och folkhälsoförvaltningen på politikernas uppdrag arbetat fram ett förslag på nya bidragsregler.  Ambitionen att göra bidrag som tidigare varit olika beroende att staden tidigare haft annan organisation.  Nu har de tagit fram ett förslag som är ute på remiss .  Nyheter i remissförslaget är att ålder för ungdomar ändrat från 6-20 år till 7-25 år. Att minsta antal deltagare i en grupp går från 5 st. till 3 st. Nu kan man lämna remiss på detta förslag fram till den 31 augusti.