Skydda dig mot identitetsstöld

2017 anmäldes drygt 115.000 identitetsintrång jämfört med ca 25.000 året innan. Framför allt består ökningen via näthandeln med stulna kortuppgifter. Från 1:a juli 2016 infördes olovlig identitetsanvändning i brottsbalken och kan ge böter eller fängelse i upptill 2 år beroende av brottets grad.

Tecken på att identiteten har blivit kapad kan vara att post saknas, nya telefonabonnemang, fakturor på ej beställda varor och brev från kreditupplysningsföretag. Vid konstaterad id stöld är det viktigt att spärra det egna personnumret tillsammans med konton och kreditkort. Göra en polisanmälan, bestrida felaktiga fakturor och byta samtliga lösenord. Förutom olägenheten och all den tid som åtgår för att stoppa vidare brott, innebär det också ett intrång i den personliga integriteten som kan upplevas mycket kränkande.

Det går att vidta en rad förebyggande åtgärder som kraftigt minskar risken för att bli utsatt för identitetsintrång. Det första som borde vara en självklarhet men som för många trots massiv information i olika media ändå fallerar alltför ofta, är att inte lämna ut koder eller inloggningsuppgifter samt klicka på länkar i e-post meddelanden. Därutöver ska man se till att förstöra personlig information innan man slänger den. Se till att brevlådan är så säker och i möjligaste mån använda sig av en digital brevlåda som Kivra eller Min Myndighetspost. Vara försiktig med nedladdning av appar, använda ett säkert och uppdaterat antivirusprogram på dator och mobil.

På Skatteverkets hemsida kan man spärra sig för obehörig adressändring genom att ett sådant endast kan ske med bankid. Detsamma gäller för obehörig flyttning av brevutdelning via Post Nords sida adressandring.se, där tjänsten adresslåset ser till att all ändring måste ske via bankid. På Lantmäteriet kan man i tjänsten Mina meddelanden få information via e-post om alla inkomna ärenden och kan därigenom förhindra att någon försöker komma över en lagfart på felaktiga grunder.

Fortsatt finns det dock inget sätt att skydda sig mot att någon felaktigt skriver sig på den egna adressen, förhoppningsvis är detta något som kommer att förändras i närtid.