Minskande kontantanvändning –
Det var bättre förr!

Undersökningar visar att hälften av handlarna tror att de är kontantfria 2025. 2010 gjordes 40% av betalningarna i handeln med sedlar och mynt, 2016 hade den andelen minskat till 15%, därefter har användningen minskat ytterligare. 2017 fanns det 112 miljarder kr i kontanter i omlopp, för 2018 var det nere i 56 miljarder. Kontanternas andel av betalningar uppgick till 13%, resterande 87% utgjordes av bank- och kreditkort.

Antalet Bankomater har också minskat till följd av den ökande användningen av betalkort. 20% uppger att de aldrig tar ut sedlar ur automater, 40% mer sällan än en gång per månad.

Svenskarna gillar digitala betallösningar och vi ligger också främst i världen när det gäller användning av dem. Övergång till betalningar med mobilen fortsätter och tros ersätta kortbetalningar i en nära framtid.

Mot denna utveckling står de (bakåtsträvande) som håller emot och har svårt med att implementera förändringar. När lagen om bilbältesanvändning infördes sa många att man riskerade att brinna inne om bilen fattade eld och bältet var på. Tanken på att väga risken för brand och att inte komma ur bilbältet mot att kollidera och de skador som då skulle uppstå låg inte på bordet. Detsamma gällde för lagen om halvljusanvändning. Då var argumenten emot att det drog ur batteriet och förkortade livslängden på lamporna. Få vägde fördelar mot nackdelar. Idag har säkerheten för biltrafikanter tagit många och stora steg framåt. Låsningsfria bromsar, antisladdsystem, och system som automatiskt bromsar ner bilens hastighet är några, få har idag invändning mot dessa funktioner. På motsvarande vis har resonemanget gått när det gäller övergången från kontanter till kontantlösa betalningar. Vad ska man ta sig till om det blir krig och hela elförsörjningen slås ut säger de som är emot, då går det inte att dra betalkorten eftersom det inte finns någon ström. Tanken på att det även gäller det som kontantivraren vill köpa tycks inte ligga för handen. Bensinpumparna drivs med el så någon bensin skulle man inte få upp. Kassa apparaterna drivs av el och skulle inte fungera, inte heller kyl- och frysdiskar. Kontanter skulle inte heller lösa problem med värme försörjning, vi är helt enkelt elberoende. Kontanthanteringen är dessutom komplex och består i allt från produktion och distribution av sedlar vilket idag sker genom Bankomater som även de är strömberoende (kan tilläggas) till deponering i värdebolag. En viss summa pengar i kontanter är dock bra att ha då det ibland sker tillfälliga stopp i det digitala betalningssystemet. Det är dock sällan ett alternativ för dem vars konto oftast visar på noll.

En del tar självförsörjningen till högre nivåer än att hålla sig med sedlar i plånboken och har skaffat sig bunkrar där de rustar sig för att klara en längre tid av tänkt samhällskollaps. I Sverige talar man om att klara sig i 72 timmar, det kan åstadkommas genom att ha konserver och mat som klarar sig utan kyla. En viss summa pengar, stearinljus, tändstickor, ficklampa, batteridriven radio samt vatten. En del kan även ha uppvärmning som inte är elberoende. För de som befarar det värsta är det självförsörjning och skogen som gäller.