Smarta kartan Sjuhärad

Smarta Kartan Sjuhärad är ett projekt som Mia Magnusson tillsammans med 70 tal frivilliga drivit under ett års tid. De har haft möten i alla Sjuhärads kommuner för att inventera de projekt som finns med delningsekonomi som grund.  Efter dessa inventeringsmötena har det skett ett stort arbete för att skriva presentationer för alla de aktörer som har uppfyllt villkoren för att komma med på kartan.

Göteborgs kollaborativa förening har och deras Smarta karta har varit inspiration för Sjuhärad nu när dess karta blev lanserad i veckan

Läs mer om Smarta kartan på Webben, Facebook och Instagram