Bidragsmöte

Borås Stad inbjöd föreningar, politiker och tjänstemän till ett möte  om bidrag.
Mötet var till för att olika parter under Jenny Risfelt, Idélots ledning skulle diskutera
bidrag.Det var ca 70 personer som hade kommit till Grand . De fick först en historisk genomgång av  de föreningslivets historia från 1800 talet fram till idag.

Sedan en genomgång om ideella sektorn roll i förhållande till  offentliga sektorn, marknaden och familjen. Samt hur föreningslivet i olika lägen blir närmar sig de olika områdena.

I smågrupper diskuterades  erfarenheter om IOP (Ideellt offentligt partnerskap) vilka fördelar och problem kan som finnas i samverkan mellan Borås och föreningsliv.
Man gick även igenom hur olika bidrag från det offentliga kan ha på föreningslivets verksamhet

Läs mer om  Överenskommelsen Borås