Företagare med utländsk bakgrund vill växa

Företagare med utländsk bakgrund är ofta mer positiva till att låta företaget växa och anställa personal än vad företagare med svensk bakgrund är. I Sverige drivs 16 procent av företagen av personer som har utländsk bakgrund.

Hela 51 procent av de småföretag som leds av en person med utländsk bakgrund vill växa både vad gäller omsättning och antal anställda. Motsvarande siffra bland företag som leds av en person med svensk bakgrund är 35 procent. Detta visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014.

Rent allmänt är attityderna till företagande mer positiva bland personer med utländsk bakgrund. I denna grupp är det hela 39 procent som hellre vill vara företagare än anställd, jämfört med 31 procent bland personer med svensk bakgrund.

Vem har utländsk bakgrund?

Den som är född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands anses ha utländsk bakgrund.

diagram

källa: Tillväxtanalys

www.tillväxtanalys.se