Volontär Borås

Fritid och Folkhälsokontoret har sökt pengar från EU och håller igång ett volontärprogram där volontärer är på olika kommunala enheter.  Just nu är ca 10 bland annat på Brygghuset, Norrbyhuset och Viskafors Fritidsgård.

De som vill bli volontär går in på en volontärhemsida och hittar ett volontäruppdrag som de tycker verkar vara intressant. Om man söker som volontär får man skicka in en ansökan till staden och efter det har Borås skype intervjuer för att efter den att välja den som de tycker bäst till det utlysta uppdraget.  Vi fick en genomgång av hur saker fungerade av en ansvarig och sedan berättade en tidigare volontär som  nu fått arbete i Borås hur det var att vara volontär i Borås stad..

Borås vill gärna ge fler Borås ungdomar möjlighet att söka volontäruppdrag i Europa

Information om Volontärarbete i Europa
Volontärer i Borås Stad
Att söka som Volontär