Integrationsdag 2018 Borås Stad

Integrationsdag 2018

Arbetslivsförvaltningen arrangerar varje år en integrationsdag. Temat för dagen var barn.  Föreläsarna  från Barnombudsmannen , Borås Ungdoms strateg, Negin Azimi, Jerzy Sarnecki, Peter Englund  och Milad Mohammidi.

Kvinnan från Barnombudsmannen gick igenom barnkonventionen och berättade om arbetet med att föra fram ungdomar åsikter bland annat genom  att intervjua  via metoden  Lyssna på unga . För och berättade vilket stöd som de kommer att ta fram för stöd för kommunerna inför det att lagen börjar gälla 1 janari 2020.  Som ett stöd både till kommuner och ungdomar har man tagit fram Mina rättigheter som är ett sätt att öka kunskapen om konventionen om barnets rättigheter.
Barnombudsmannen
Mina Rättigheter
Lyssna på unga

Malin Yderhag  berättade om sitt arbete för att stärka ungdomars rättigheter i Borås, ett sätt att tar reda på vad ungdomarna i Borås tycker är att be dem svara på en enkät LUPP  .

Den visar att många ungdomar vill vara med och påverka men vet inte hur de skall göra det, hon konstaterade att man måste börja med att informera ungdomarna om deras möjligheter för att de skall ha kunskap om hur de skall kunna påverka ett sätt är att  , hon skulle bland annat försöka få igång stadens ungdomsråd igen.

Varje sommar har ett antal ungdomar feriearbete som kommunutvecklare.  I år var det 29 ungdomar som fick 11 olika uppdrag från olika förvaltningar i Borås som de skall försöka lösa under 3 veckor.  2 av dessa ungdomar var med på scenen och berättade att de använt sin feriearbetsperiod till att ta fram en film för ungdom inom ramen för projekt en kommun fri från våld
En kommun fri från Våld ( facebooksida)
Ungdomarnas film inom ovanstående projekt
Mer information om Kommunutvecklare som feriearbete

Negin Azami är en 20 årig tjej som berättade om sin uppväxt  en av Stockholm förorter och hur hon genom att mejla och tjata har skapat sin egen väg genom livet, bland att genom att praktisera på många arbetsplatser för att därigenom  komma närmare de mål som hade just då
Läs mer om Negin här

Efter lunch kom kriminologen Jerzy Sarnecki, han berättare att den bild som vi har av våldet i Sverige inte alltid stämmer. Antal mord har är samma i år som 1990 och då vi är 1 miljon fler innevånare så har det relativt sett minskat. Att invandrare är överrepresenterade i statistiken beror mer på att dessa ofta tillhör den nya underklassen som på grund av arbetslöshet och fattigdom.

Sedan kom Peder Englund, Centrum för kunskap och Säker i Borås Stad  och kommunpolis Anders Cronehag . De  berättade vad åtgärder som Borås kan arbeta med när det gäller barn i farozon. Mycket handlade om att samverka mellan kommunens olika verksamheter och civilsamhället. Anders berätta om hur de samverkar med Borås stad och försöker på med sina metoder arbeta med frågan

Som avslutning kom Milad Mohammadi, som för år sedan startade Järvaskolan i ett förortsområde i Stockholm med sina kompisar. Det är en ej vinstutdelande stiftelse som arbetar hårt för att med en tydlig värdegrund på både dagar, kvällar, helger och lov försöker att få eleverna att genom hårt arbete nå sina drömmar. Detta i samarbete med familjerna, näringslivet och civilsamhället.
Läs mer om skolan här
Läs mer om Milad