Undersköterska

Om man väljer att arbeta som undersköterska måste man tycka om sitt arbete. Naturligtvis för sin egen skull men framför allt för de alla människor man ska hjälpa i sitt dagliga arbete. De man möter är i behov av hjälp, som de oftast inte själva valt.

Det är i alla åldrar som man kan behöva en undersköterska. Allt från barn- och ungdomsavdelningar, sjukvården till äldrevården. Omvårdnad och hjälp, för det mesta i det man behöver dagligen.

Vad är viktigt, då? Personerna i exempelvis äldrevården är för det mesta sjuka, svaga och beroende av den som kommer till dem. Tänk dig själv när du blir gammal, då vill man ha ett bra bemötande och genuint vänliga som hjälper en med det dagliga. Om man inte har dessa egenskaper och sätt, så finns risken att man gör ett sämre arbete. Vård är ansvar. Vårdtagaren är i många situationer utlämnad, då behövs förståelse. Så empati är självklart något man ska ha.

Man ska alltid försöka se personen bakom sjukdomen, alla är olika och vill ha saker och ting på sitt sätt. Så långt man kan och det går tillmötesgå vårdtagaren. Man får träffa många underbara personligheter dagligen, som berikar ens arbetsliv. Självklart kräver vissa mer och det är då man bör ha tålamod och förståelse, alla ska behandlas med ett lika bemötande – professionellt.

Det man möter i sitt dagliga yrke är omvårdad av sjukdomar, åldrande och död. Man blir påverkad av alla dessa människoöden, så att vara mentalt i balans är en stor fördel. Man får aldrig låta känslor ta över och påverka sitt professionella handlande. Att prata med arbetskamrater (endast de som vårdar samma personer) kan vara ett bra sätt att lufta sina tankar, och inte ta med sig arbetet hem. Som undersköterska har man tystnadsplikt, brott är straffbart. Det ska man hålla hårt på.

nurse-527615_1920

Men det är också i sitt dagliga arbete man möter glädje i att många blir friska och mår bättre, som på sjukhus där det oftast är korta möten. I arbete med äldrevården kan man ha samma vårdtagare i många år, och lär känna varandra väl. Så möten och bemötande är viktigt. Att få hjälpa många människor till att må bättre och ha det så bra det går i sin situation är något man som undersköterska ska var stolt över att varit delaktig i.

Annat som är bra är att ha rätt så god fysik. Undersköterskor gör många tunga lyft och i en del obekväma arbetsställningar. Viktigt att man använder sig av de sätt man lärt sig på utbildningen när man lyfter, så rygg och annat blir avlastade. Det finns många bra hjälpmedel idag att få tillgång till också.

Arbetsuppgifterna är olika beroende på vart man arbetar, är det i hemtjänsten, särskilt boende, psykmottagningar, akutsjukvård, andra avdelningar på ett sjukhus – skillnaden kan vara stor. Men gemensamt är att omvårdnad är det grundläggande. Att hjälpa till med vardagliga sysslor, sköta hygien, byta kläder, att laga och äta mat (ibland matning). Det är också sårvård, provtagningar och hjälp med att ta mediciner. Dokumentation av de åtgärder som görs och vårdtagarens hälsotillstånd som man tar i samråd med ansvariga sjuksköterskor och läkare är också en del av yrket.

write-593333_1920

 

 

För att återgå till bemötande så är det inte bara olika personligheter man möter på utan också de med olika bakgrund från flertalet andra länder. Och anhöriga till den man vårdar, de personerna är också viktiga för vården av en vårdtagare. Många möten är det. Utbildningarna har

Hur blir man undersköterska? Omvårdnadsprogrammet finns på gymnasiet, komvux, distansutbildningar. Det är bara att söka på internet.

Om man väljer Komvux så är det Gymnasial yrkesutbildning/Vård och omsorg. Det är grundkurser och fördjupningskurser, heltid, närdistans och lärling. Läs mer på hemsidan eller kontakta komvux för mer information.

Exempel på kurser som kan ingå: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik. Medicin, Psykologi, Psykiatri, Vård- och omsorgsarbete, Vårdpedagogik och handledning (dessa gäller för 2016) med flera.

Förutsättningar för att klara utbildningen är att du har minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägsta betyg E i svenska/svenska som andra språk och matematik. Gå in på www.boras.se och leta dig fram till utbildningen under vuxenutbildningar, om du är intresserad.