Leva och Fungera 2019

Svenska Mässan, Göteborg:
Leva & Fungera 2019-03-26–03-28

Tidningen e033 har besökt mässan Leva & Fungera. Det är Nordens största mässa för hjälp och tillgänglighet. Sedan starten 1980 har mässan haft en ledande roll för människor med funktionsnedsättningar. Mässan presenterar den smartaste och bästa teknologin inom de hjälpmedel som töjer gränserna och omvärderar vad som är ”möjligt” kan underlätta för människor.

Mötesplatsen lockar dit uppemot 14 000 besökare som köper, säljer och informerar inom hjälpmedelsbranschen. Parallellt med mässan gick Kommunikationskarnevalen, en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation.

Bakgrund
Runt 1,5 miljoner i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Målet för svensk funktionspolitik är att, med FN:s konvention av rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå en jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ett samhälle med mångfalden som grund.

Aktiviteter
Om man hårddrar programmet så kan vi dela upp det i två ämnesområden dvs. ett informellt och ett kulturellt ämnesområde. I den informella delen var det utställning av alla produkter på marknaden som demonstrerades av säljarna. På mässan fanns alla kommersiella säljare, myndigheter och intresseföreningar närvarande.

Det var mycket intressant och gå omkring och se alla nya uppfinningar och hjälpmedel som fanns på marknaden. På mässan fans t.o.m. ett draknäste där bolag kunde sälja in sin ide om sin produkt eller tjänst inför en panel av investerare som ville satsa pengar på produkten.

Det fanns också en aktivitetsyta där alla besökarna kunde prova på olika idrotter samt prova på utställningens olika hjälpmedel och produkter. De som ville kunde prova på rullskridskorugby, rullstolshandboll, rullstolsbasket, paracykel.

Inom programmet inom kulturella utbudet fanns bland annat film, teater, konst. Ex. filmen: Kungen av Atlantis, handlingen är sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel fått agera som ensamt förälder till sin egen pappa. Den handlar om medberoende. Filmen är ett samarbete med Schizofreniförbundet.

En teater visades upp på en scen Skuggsyskon,handlingen är om två män och en kvinna möts i terapi. De är uppfödda i en familj där det föds ett annorlunda barn. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna.

För alla som var intresserade an konst fanns det en konstutställning: ” Art for all senses ” av Diana Wahlborg och Suzzana Lilja på The Gallery. Det var litet av programmet som visades på mässan. Ni som läser denna artikel hänvisas till följande länk: Svenska Mässan, Leva & Fungera.

Tidningen e033 tackar för en lärorik dag.