GDPR Dataskyddsförordning

I maj år får vi en ny EU lagstiftning som istället för nuvarande PUL lagstiftningen

Det ny med lagstiftningen är att det är förenat med vite, det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet.

Alla som har uppgifter som kan identifiera en person namn, bild, bilnummer måste ha en grund för att ha de kvar i något register antingen det när på papper eller i dataform.

Det finns 8 olika grunder som är giltiga för att förvara personuppgifter: Samtycke, Avtal, Rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, allmänt intresse, berättigat intresse.

Den som har register måste regelbundet kontrollera att de fortfarande har kvar sitt skäl att ha personen i ett register, om grunden har upphört måste de rensa bort personen på alla ställen de finns både i papper och datorer. Detta ställer stora krav på de som håller personregister .

Alla som är registrade har bland annat dessa rättigheter.

Rätt till information om registern både vid insamling och vid begäran
Tillgång till informationen – registerutdrag
Rättelse om det finns felaktigheter i ett register
Rätt att bli glömd , att man registerhållaren inte har grund för att hålla register

Läs mer